Ferdinánd Császár-huszárezred ruhája:

A huszárruha fő darabjai 1848-ban már fél évszázad óta változatlanok voltak.

-A huszárcsákó formájában megegyezett a gyalogságéval, bár 2,5cm-rel   magasabb volt. A csákó színe fekete és a belsejébe drótkarikákat varrtak amelyek ellenállóbbá tették, hogy védjen a kardvágás ellen. Hátsó felét félkör alakú, felhajlított bőrellenző borítja, melyet le is lehetett hajtani. A csákó felső peremét közel 3,5 m. hosszú aranyszín zsinór övezi, melyet hátul egy tológyr tart össze. A felesleges rész karikákba szedve csüng a jobb lapos, kerek fonadék díszíti, ezt nevezik vitézkötésnek. A huszár eredetileg a nyaka köré tekerte ezt a zsinórt, hogy el ne veszítse a harc hevében lehullott föveget. A csákórózsa mögött halcsontra erősítve fekete tollforgó magasodik, melyet sárga tollak fognak körbe.

-A dolmány olyan rövid volt, hogy alig látszott ki az öv alól. A mellrészen három függőleges gombsor húzódik, soronként 15-17 gombbal. A gombsorokat vízszintes zsinórzat köti össze, ugyanez szegélyezi a gallért és a széleket és képez vitézkötést a háton és a kézelőkön. Ez nem csak nyalkává teszi a huszárt, komoly életvédelmi célt szolgált. A kard ugyanis megcsúszik ennyi zsinóron és gombon. A mente 4 cm-rel hosszabb a dolmánynál, fehér báránybőrrel bélelve és feketével szegélyezve. Panyókára vetve hordták még nyáron is mert védte a szárat tartó kezüket.

-A huszárnadrág a mai lovaglónadrághoz hasonlóan szkülő szárú, posztóból készült és ugyanolyan zsinórzat díszíti, mint a mentét. A mentéhez nem de a dolmányhoz mindig zsinórövet hordtak derekukon. Ez az öv 50-55 szál sárga vagy arany zsinórból készült, melyeket elől három helyen fekete fonatok úgynevezett gombok fogtak össze.

- A dolmány alatt vörös bagariabőr szíjon lóg a kard és tarsoly. Ez utóbbi vörös bőrből készült, skarlátpiros posztóbevonattal arany paszomány keretezi, középen F.I. névjel és a császári korona díszelgett. Olyan lapos, hogy a huszár legfeljebb a pipáját, dohányzacskóját és apró kéziszereit tarthatta benne. A közös kard és tarsolyszíj skarlátvörös bőrből készült.