Az ezredek felépítése


A Habsburg Birodalomban tizenkét huszárezred volt a hadseregben, ezek mind magyar alakulatok voltak. Az ezredek kiegészítése kizárólag a Magyar Királyság és részei     területéről történt. Ennek megfelelően vegyes nemzetiségek voltak, azonban a többsége magyar legénység volt.
A huszárezredek a szokásoknak megfelelően hadrendi számmal és névvel voltak ellátva. A név az ezredtulajdonos nevére utalt.
 
Az ezredek ezredtulajdonosai:
 
1. huszárezred:      a birodalom mindenkori uralkodója (1848-ban V. Ferdinánd)
2. huszárezred:      Hannover királya (Ernő Ágost)
3. huszárezred:      Estei Ferdinánd főherceg, tábornagy
4. huszárezred:      Sándor nagyherceg, orosz trónörökös
5. huszárezred:      gróf Joseph Radetzky, tábornagy
6. huszárezred:      Württemberg királya (I. Vilmos)
7. huszárezred:      Reuss-Köstritz hercege (LXIV. Henrik, altábornagy)
8. huszárezred:      Szász-Coburg-Gotha hercege (Ferdinánd, lovasságitábornok)
9. huszárezred:      I. Miklós, orosz cár
10. huszárezred:    IV. Frigyes Vilmos, porosz király
11. huszárezred:    – (határőr huszárezred)
12. huszárezred:    Magyarország nádora (ekkor István főherceg, altábornagy)
 
Ennek alapján a huszárezredek elnevezése a következő volt:
 
1. huszárezred        Császár-huszárok
2. huszárezred        Hannover-huszárok
3. huszárezred        Ferdinánd-huszárok
4. huszárezred        Sándor-huszárok
5. huszárezred        Radetzky-huszárok
6. huszárezred        Württemberg-huszárok
7. huszárezred        Reuss-huszárok
8. huszárezred        Coburg-huszárok
9. huszárezred        Miklós-huszárok
10. huszárezred      Vilmos-huszárok
11. huszárezred      Székely huszárok
12. huszárezred      Nádor-huszárok

  A huszárezredek négy osztályból, az osztályok két-két századból álltak. Az ezredek nyolc százada mellett volt egy tartalék százada is, amit csak háborúban állítottak fel teljes létszámban, valamint az ezredtörzs és a hadfogadó állomás. Ez utóbbi végezte a toborzást.

  Az osztályokat parancsnokaik rendfokozata alapján nevezték el: ezredesi, alezredesi, 1. őrnagyi, 2. őrnagyi osztály. A századok az osztályon belül kaptak sorszámot. A századokat tovább osztották két szárnyra, a szárnyakat pedig két szakaszra. A szakaszokat is osztályon belül sorszámozták, így az 1. századot a páratlan számú, a 2. századot a páros számú szakaszok alkották.
  Egy huszárezrednek 1792 főből és 1388 lóból kellett állnia, az osztályok
létszáma 369 fő volt. Az alapvető igazgatási egység a század volt.
 
A század

Tisztek:     
Parancsnoka az első kapitány (főszázados)
Másodkapitány (alszázados), a századparancsnok helyettese
(mindkét kapitány vezényelt egy-egy századot)
 Két főhadnagy és két hadnagy a század négy szakaszának parncsnoka
      
Altisztek:
Két őrmester a két szárnyon
Első őrmester (számvivő), vezette a szolgálati iratokat, számadást, felügyelte
a század altisztjeit
Másodőrmester (rendező, vezető), saját szárnya belső szolgálatát vezette, valamely fõtiszt távollétében annak szakaszát irányította.
Tizenkét káplár (tizedes), szakaszonként három-három.
Hat vicekáplár (altizedes), őrjáratok vezetése
A század trombitása, feladata a századparancsnok utasításainak trombitajelekkel való közlése.
A kovács, lovak patkolása, állatgyógyászati ismeterek

A tiszteken és altiszteken felül 150 lovas és 40 ló nélküli közhuszár alkotott egy századot. A ló nélküli huszárok számát az 1840-es években 4 főre csökkentették.
 
Az ezred
 
Az ezredtörzs létszáma 48 fő.

Tisztek:        Ezredes
Törzstisztek
Segédtiszt (főhadnagy)
Számvevõ tiszt (százados)
Az ezred hadbírója (százados)
Ezredorvos (százados)
Káplán

Altisztek:      Ezredtrombitás
Zászlótartók, minden osztálynakkülön zászlója, az ezredesi osztályé egyúttal az ezred zászlója is. Feladatuk a zászló hordása és védelme, valamint az osztály betegeinek felügyelete volt.
      
Mesteremberek:     Nyerges
Szíjgyártó
Két szabó
Főkovács
Foglár

Az ezredek ruházata is meghatározó volt, az azonos szín ezredeket a csákó és gombok színe különböztette meg egymástól.

HUSZÁREZRED MENTE NADRÁG CSÁKÓ GOMBOK
1   Császár sötétkék sötétkék fekete sárga
2   Hannover világoskék világoskék vörös sárga
3   Ferdinánd sötétkék sötétkék szürke sárga
4   Sándor vörös sötétzöld világoskék fehér
5   Radetzky vörös sötétzöld vörös fehér
6   Württemberg búzavirágkék búzavirágkék fekete sárga
7   Reuss világoskék világoskék fzöld   fehér
8   Coburg vörös sötétzöld vörös sárga
9   Miklós vörös sötétzöld fekete sárga
10   Vilmos világoskék világoskék fzöld   sárga
11   Székely sötétkék sötétkék fekete fehér
12   Nádor búzavirágkék búzavirágkék fekete fehér

A legénység ruházatának zsinórozása sárga-fekete, a tiszti sárga gombos arany zsinórozású, a fehér gombos ezüst zsinórozású volt. A mente fekete prémmel volt szegélyezve.
 
1848 őszétõl új huszárezredek felállítását is elhatározták, még lovas honvédezred néven. Késõbb honvéd huszárezred, majd folytatólagos hadrendi számmal huszárezred megnevezést használtak.
Az öltözet egyszerbb lett, mint a régi huszárezredeké. A dolmány és a mente hosszabb lett, valamint csak öt pár zsinór volt rajta a régebbi 15-17 helyett.

EZRED RUHA CSÁKÓ GOMBOK ZSINÓR PRÉM
13   Hunyadi búzavirágkék  - fehér vörös-fekete fekete
14   Lehel   sötétkék    fzöld   sárga vörös fehér
15   Mátyás szürke piros sárga vörös fekete
16   Károlyi  búzavirágkék fehér fehér vörös szürke
17   Bocskai világoskék világoskék fehér fehér fekete
18   Attila világoskék piros sárga vörös fekete
                    
Az ezredek felépítése a régi huszárezredekét mintázta, de voltak kisebb eltérések. A Mátyás-huszárezred a többitől eltérően öt osztályból állt.